ΛΥΧΝΙΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαθέτουμε λάμπες, σποτάκια, καθώς και ενδεικτικές λυχνίες για όλα τα είδη ανελκυστήρων σε 12, 24, 42 & 230V.
Πελάτες μας είναι τα μεγαλύτερα τεχνικά γραφεία της Βόρειας Ελλάδας και όχι μόνο.