ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Λαμπτήρες ανατυπώσεως, τσιγκογραφίας, υπεριώδους και υπέρυθρης ακτινοβολίας μιας ευρείας γκάμας Volt και Watt συμπεριλαμβάνονται στα είδη που διαθέτει η εταιρία μας.